ZAKRES USŁUG

Świadczymy usługi na terenie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Udzielanie porad prawnych

Reprezentacja przed Sądami, organami i instytucjami

Przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych

Przygotowywanie i opiniowanie umów

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Obsługa prawna firm