Adwokat Anna Sowa-Janik

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”

W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz kurs Inspektora Ochrony Danych.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 2020 roku.

Doświadczenie zdobywała odbywając liczne praktyki w opolskich sądach oraz pracując w kancelariach, także na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych.

W 2021 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii.

Obecnie prowadzi własną Kancelarię i zajmuje stanowisko Inspektora Ochrony Danych w kilku spółkach, ponadto poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach zawodowych.