A

SJ

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANNA SOWA-JANIK

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców

ADWOKAT ANNA SOWA-JANIK

W 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego pt. „Ochrona danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu oraz cloud computingu”

W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończyła zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 2020 roku.

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy.
Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko,o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.
20201205_171553

ZAKRES USŁUG

KONTAKT